Latihan Pranata adicara


Sedikit latihan pranata adicara.. hehehe

Kawula nuwun, dumateng panjenenganipun para pepundhen, para sesepuh, para pinisepuh ingkang satuhu sampun pana ing

pamawas, lebda ing pitutur, keblat ing panembah ingkang panten pinundhi saha kinabekten.

Panjenenganipun para priyagung dharahing nata, para sarjana sujaneng budi, para pangemban pangembating praja, para satriyaning nagari, minangka pandam panduming para kawula dasih, ingkang satuhu … luhuring budi.

Para alim ulama, ingang rinten lan dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka panuntun kiblating panembah, ingkang satuhu luhuring budi.Para baraya wira wiyata, ingkangg marsudi ing reh murdhaning budhaya myang karya.

Para purna karya lebet praja, ingkang mahambeng luhuring darma, miwah para kadang sutresna mudha wreda ingkang pantes sinudarsana, punapa dene para sedherek kulo kakung sumawana putri ingkang dahat kalingga murdaning akrami. Monggo wonten ing kalonggaran menika kitha tansah hangraketaken paseduluran, wawan pangandikan ing mriki nyambung silaturahmi.

Kalimat yang saya tulis miring di empat alenia pertama tersebut adalah kata – kata pembuka yang diucapkan oleh pembawa acara atau pranata adicara dalam sebuah hajatan pernikahan. Kalau tidak salah sih bunyinya kata – kata demikian.  Semoga tidak keliru.

Udah dulu, ntar dilanjut lagi latihan pranata adicara nya..

Mari berdiskusi

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s